jueves, 5 de abril de 2012

Missió, visió i valors (exercici escrit sobre Mossos d'Esquadra)

  • La missió de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana, vetllant des de la proximitat, per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d'acord amb l'ordenament jurídic.
  • Visió: volem que la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra esdevingui el referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones a Catalunya, des de la proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat.
  • Valors:
          - Proximitat: conèixer la realitat social, des de l'arrelament al territori, i detectar
             les necessitats de la ciutadania que es serveix, per afavorir la convivència
            pacífica.
          - Compromís: esforçar-se per complir les obligacions pròpies del lloc que
             s'ocupa.
          - Integritat: no treure profit de la condició de policia. Actuacions adaptades als
             preceptes deontològics.
          - Voluntat de servei: orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer
             les necessitats amb un servei de qualitat.
          - Eficàcia: aconseguir els objectius fixats, ser resolutiu en el lloc de treball propi,
             aconseguir els resultats previstos.

L'exercici consisteix en esbrinar, de l'anterior relació de punts que -segons la seva pròpia pàgina web- presideixen les actuacions dels Mossos d'Esquadra, quin va ser l'únic que es va tenir present a la següent performance del passat dijous 29:
(El ejercicio consiste en averiguar, de la anterior relación de puntos que -según su propia página web- presiden las actuaciones de los Mossos d'Esquadra, cuál fue el único que se tuvo presente en la siguiente performance del pasado jueves 29:)Benvolgut senyor Puig, per molt que mirem i tornem a mirar les imatges (i això que ens hem auxiliat d'una lupa, unes ulleres 3D i fins i tot un microscopi), cap dels autors d'aquesta bitàcora és capaç de veure entre la multitut un sol dels dos milers d'antisistema als que feia esment a les seves declaracions. Potser es tracta només de víctimes col·laterals, gent que a més mirava el que no devia? O potser eren ells -i d'alguns més que afortunadament pels nostres fills ens vàrem endarrerir- el veritable objectiu?
(Querido señor Puig, por mucho que miramos y volvemos a mirar las imágenes (y eso que nos hemos ayudado de una lupa, de unas gafas 3D e incluso de un microscopio), ninguno de los autores de esta bitácora es capaz de ver entre la multitud ni uno solo de los dos mil antisistema que citaba en sus declaraciones. ¿Tal vez se trata de víctimas colaterales, gente que además observaba lo que no debía? ¿O puede que fueran ellos -y algunos más que quedamos atrás, afortunadamente para nuestros hijos- el verdadero objetivo?) 


1 comentario:

  1. Lo dicho (una vez, y otra, y otra, y otra más... y tantas!!):

    Quosque tandem abutere Felig Puig patientia nostra??

    ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...